Srebrenica woningen met zorg voor de weduwen

De slachting van 8000 mannen en jongens in Srebrenica Bosnië is nu al weer 25 jaar geleden. Een vreselijke ervaring voor iedereen die ermee te maken had. Weinigen hebben zich het lot van de achtergebleven moeders en weduwen aangetrokken. Willem Pronk probeert sinds het einde van die oorlog met zijn stichting Proplan en Emmaus de vrouwen bij te staan en te helpen met verzorging en ondersteuning. Veel vrouwen komen op een leeftijd dat zelfstandig wonen in de bergen niet meer kan. Met de stichting Proplan heeft hij het initiatief genomen grond te kopen en een woon- zorgcentrum te realiseren. Emmaus en ‘Wilde Ganzen’ zijn mede investeerders. Wij hebben het plan, bestaande uit ziekenzalen, eerste hulp post, restaurant, wasruimte, appartementen en vrijstaande woningen ontworpen omdat de ontwerp kennis in Bosnë niet voldeed. De programmatische en bouwtechnische inzichten zijn vergelijkbaar met die in Nederland in het midden van de vorige eeuw. Met onze ondersteuning zijn de tekeningen door een plaatselijke architect uitgewerkt. Ook is het complex voorzien van goede isolatie, zonnepanelen en warmtepompen.  Voor Bosnie is dit allemaal heel bijzonder, men is gewend op bruinkool en hout te stoken. In het hele land is dit op sommige dagen te ruiken en is de lucht bruin van de rook. De helft van het plan is nu gereed, de verwachting is dat het gehele plan medio 2021 opgeleverd kan worden.

  

 
Facebooklinkedinmail